- Rosa Luxumburg Stiftung
- ActionAid India
- TNI
- Focus on the Global South
- World Forum for Alternatives
- Third Word Forum
- Threecontinental
- African-Arab Research Center
- World Peace Council
- International Association of Democratic Lawers
- Network for Responsibility and Reconsiliation
- Sasakawa Peace Foundation
- Uỷ ban Hoà bình Việt Nam
- Uỷ ban Việt Nam đoàn kết Á - Phi - Mỹ la tinh
- Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
- Viện Nghiên cứu quốc tế và đối ngoại thuộc VUFO
- Hội Nghiên cứu luật pháp quốc tế
- Hội Luật gia Việt Nam
- ActionAid Việt Nam