CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ASEAN THẢO LUẬN VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI CHO NHỮNG NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Đại diện cho các tổ chức phi chính phủ từ ASEAN và các quốc gia khác, các bộ ban ngành của Việt Nam tập trung tại buổi workshop “Mở rộng bảo vệ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, hướng tới giải quyết bất bình đẳng dưới sự hội nhập của ASEAN.
Sự kiện này được tổ chức bởi quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng với sự hợp tác của quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung từ đức, tổ chức cứu trợ quốc tế Việt Nam và mạng lưới bảo vệ xã hội biến đổi của Philippines ở thành phố Vũng Tàu, phía Nam Việt Nam, từ ngày 13-14 tháng 10 năm 2016. Nền tảng bảo trợ xã hội hợp pháp cho nhóm dễ bị tổn thương trong khu vực được nhắc đến: “Kế hoạch Cộng đồng văn hóa - xã hội của ASEAN 2025, tuyên bố về tăng cường bảo vệ xã hội và khuôn khổ và kế hoạch hành động khu vực, Kế hoạch hoạt động 2016-2020 của SOMSWD, SLOM và ACW,... đồng thời ràng buộc pháp lý của một vài hội nghị được chỉ ra. Những bên tham dự thảo luận về tác động của hội nhập khu vực và thực thi bảo trợ xã hội cho những nhóm này. Ông Nguyen Van Cu, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khuyết tật và phát triển năng lực Việt Nam, Ông Lê Quang Dương, giám đốc của Viethealth chia sẻ kinh nghiệm của họ về giúp đỡ những nhóm dễ bị tổn thương với việc tập trung vào nuôi dưỡng và giúp họ nâng cao năng lực, thay đổi thái độ xã hội với nhóm người này. Bà USA Khieword, quản lý chương trình khu vực của Help Age International trình bày mô hình trợ cấp cho người cao tuổi tại Thái Lan, nhấn mạnh thay đổi tích cực cũng như thách thức còn lại như sự loại trừ những người không có khả năng chứng minh quyền công dân và tính bền vững của việc duy trì chương trình.
Fatal error: Uncaught Error: Class "CWiki" not found in /u03/colombo/www/colombo4/publish/pages/2001187/Article_News_detail-vi-_b698fe.php:1764 Stack trace: #0 /u03/colombo/www/colombo4/lib/form/CForm.php(219): layoutFuncce64ce1fef88adc8113c18a1ec8858ef(Array) #1 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CModule.php(163): CForm->parse(Array) #2 /u03/colombo/www/colombo4/publish/modules/Content_Listing-vi.php(109): CModule->draw() #3 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CPage.php(515): Content_Listing->draw() #4 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CPage.php(773): CPage->region('center', false) #5 /u03/colombo/www/colombo4/publish/pages/2001187/Article_News_detail-vi-_b698fe.php(1397): region('center') #6 /u03/colombo/www/colombo4/lib/form/CForm.php(219): layoutFunc32c84dcc0b2f50e173d173567d90e400(Array) #7 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CModule.php(163): CForm->parse(Array) #8 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CPage.php(515): CModule->draw() #9 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CPage.php(773): CPage->region('top', false) #10 /u03/colombo/www/colombo4/publish/pages/2001187/Article_News_detail-vi-_b698fe.php(2186): region('top') #11 /u03/colombo/www/colombo4/lib/portal/CPage.php(190): require_once('/u03/colombo/ww...') #12 /u03/colombo/www/colombo4/index.php(189): CPage::load() #13 {main} thrown in /u03/colombo/www/colombo4/publish/pages/2001187/Article_News_detail-vi-_b698fe.php on line 1764