Test: LÃNH ĐẠO QUỸ TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH ĐẢNG CỘNG SẢN NHẬT BẢN

Ngày 21/2/2020, tại Văn phòng Quỹ, đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tich Thường trực Hội đồng Quỹ đã tiếp đồng chí Yasu Ogata, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Nhật Bản sang thăm Việt Nam theo lời mời của Đảng ta. 

Thay mặt lãnh đạo Quỹ, đồng chí Trần Đắc Lợi đã nhiệt liệt chào mừng đồng chí Yasu Ogata và các thành viên trong đoàn đã dành thời giân đến thăm Quỹ, đánh giá cao tình cảm đoàn kết, hữu nghị quý báu mà những người cộng sản Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giới thiệu về tổ chức, hoạt động của Quỹ. 

Hai bên đã trao đổi tình hình khu vực, quốc tế và cuộc đấu tranh của các lực lượng hòa bình, tiến bộ, cánh tả trong khu vực chống lại các âm mưu, hành động của các thế lực phản động, bá quyền nhằm phục vụ các mưu đồ địa chính trị nguy hiểm đi ngược lại nguyện vọng chung của nhân dân khu vực về việc xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác. Đồng chí Trần Đắc Lợi đánh giá cao lập trường của Đảng cộng sản Nhật Bản về vấn đề Biển Đông trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng trao đổi về việc kết nối và thúc đẩy quan hệ giữa Quỹ và các tổ chức nhân dân ở Nhật Bản.

Nguồn:vpdf.org.vn Copy link